domingo, 11 de junio de 2017

Do 2 ao 6 de outubro

Do 2 ao 6 de outubro

Luns
LENGUA:  Libro lectura 1: Actividades
MATEMÁTICAS: Tema 1, páx. 16
GALEGO: Tema 1, páx. 16, 17
SOCIAIS: Tema 1, páx. 6
Martes
LENGUA: Tema 2, páx. 26, 27, 28, 29, 30, 31
MATEMÁTICAS: Tema 1, páx. 17
NATURAIS: Tema 1, páx. 6,7
SOCIAIS: Tema 1, páx. 7
Mércores
LENGUA: Tema 2, páx. 32, 33
MATEMÁTICAS: Tema 2, páx. 18,19
GALEGO: Tema 1, páx. 18, 19
Xoves
LENGUA: Tema 2, páx. 34, 35
MATEMÁTICAS: Tema 2, páx. 20, 21
GALEGO: Tema 1, páx. 20, 21
Venres
GALEGO: Tema 1, páx. 22, 23
MATEMÁTICAS: Tema 2, páx. 22
RELIXIÓN: Tema 1, páx. 10, 11
NATURAIS: Tema 1, páx. 8
MÚSICA: María mírame