lunes, 23 de octubre de 2017

Do 23 ao 27 de outubro

Do 23 ao 27 de outubro

Luns
LENGUA: Libro lectura 2, actividades.
MATEMÁTICAS: Tema 3, páx. 34. Sumas con levadas
GALEGO: Tema 2, páx. 38
SOCIAIS: Tema 1, páx. 16, 17
Martes
LENGUA: Tema 3, páx. 46, 47, 48, 49, 50, 51
MATEMÁTICAS: Tema 3, páx. 35. Sumas con levadas
NATURAIS: Tema 1, repaso
SOCIAIS: Tema 1, páx. repaso
Mércores
LENGUA: Tema 3, páx. 52. Copia
MATEMÁTICAS: Tema 3, páx. 36, 37. Propiedades da suma
GALEGO: Tema 2, páx. 39
Xoves
LENGUA: Tema 3, páx. 53. Ditado
MATEMÁTICAS: Tema 3, páx. 38
GALEGO: Tema 2, páx. 40, 41
ART:finish Mandala page 4+Halloween drawings
Venres
GALEGO: Lectura 2, actividades
MATEMÁTICAS: Tema 3, páx. 39
RELIXIÓN: Tema 2, páx. 16, 17
NATURAIS: Tema 1, páx. 16, 17
MÚSICA: Ritmo. (María mírame