domingo, 29 de octubre de 2017

Do 30 ao 3 de novembro

Do 30 ao 3  de novembro

Luns
LENGUA: Tema 3, páx. 58, 59.
MATEMÁTICAS: Tema 3, páx. 40, 41.
GALEGO: Tema 3, páx. 42, 43, 44, 45
SOCIAIS: Tema 1, páx. 18, 19
Martes
LENGUA: Tema 3, páx. 54, 55
MATEMÁTICAS: Tema 3, páx. 42, 43.
NATURAIS: Tema 1, páx.  18, 19.
SOCIAIS: Tema 1, páx. 20, 21
Mércores  (Non lectivo)

Xoves
LENGUA: Tema 3, páx. 56, 57.
MATEMÁTICAS: Tema 3, páx. 44, 45.
GALEGO: Tema 3, páx. 46, 47.
ART:finalizar láminas incompletas+taking care of animales page 5
Venres
GALEGO: Tema 3, páx. 48, 49
MATEMÁTICAS: Tema 4, páx. 46, 47.
RELIXIÓN: Tema 2, páx. 18, 19.
NATURAIS: Tema 1, páx. 20, 21.
MÚSICA: Ritmos. Himno a Milagrosa.