domingo, 5 de noviembre de 2017

Do 6 ao 10 de novembro

Do 6 ao 10  de novembro

Luns
LENGUA: Libro lectura 3, actividades.
MATEMÁTICAS: Tema 4, páx. 48, 49.
GALEGO: Tema 3, páx. Páx. 50, 51
SOCIAIS: Tema 2, páx. 22, 23
Martes
LENGUA: Tema 3, páx. 60, 61
MATEMÁTICAS: Tema 4, páx. 50, 51
NATURAIS: Tema 2, páx. 22, 23
SOCIAIS: Tema 2, páx. 24, 25
Mércores  (Saída ao auditorio)
LENGUA: Tema 3, páx.
MATEMÁTICAS: Tema 3, páx.
GALEGO: Tema 3, páx. 
RELIXIÓN: Tema 2, páx. 
Xoves
LENGUA: Tema 3, páx. 62, 63
MATEMÁTICAS: Tema 4, páx. 52, 53
GALEGO: Tema 3, páx. 52, 53
ART:finish the frame. Loof after the pet
Venres
GALEGO: Lectura 3, páx. 54, 55
MATEMÁTICAS: Tema 4, páx. 54, 55
RELIXIÓN: Tema 2, páx. 20, 21
NATURAIS: Tema 2, páx. 24, 25
MÚSICA: Ritmos. Himno a Milagrosa