domingo, 26 de noviembre de 2017

Do 27 ao 1 de decembro

Do 27 ao 1  de decembro

Luns
LENGUA: Libro lectura 4, actividades.
MATEMÁTICAS: Tema 6, páx. 72, 73.
GALEGO: Tema 4, páx. Páx. 72, 73
SOCIAIS: Tema 2, páx. 32
Martes
LENGUA: Tema 4, páx. 84, 85
MATEMÁTICAS: Tema 6, páx. 74
NATURAIS: Tema 2, páx. 32, 33
SOCIAIS: Tema 2, páx. 33
Mércores 
LENGUA: Tema 4, páx. 86, 87
MATEMÁTICAS: Tema 6, páx. 75
GALEGO: Tema 4, páx. 74, 75
RELIXIÓN: Tema 3, páx. 28, 29
Xoves
LENGUA: Tema 5, páx. 94, 95, 96, 97
MATEMÁTICAS: Tema 6, páx. 76, 77
GALEGO: Tema 6, páx. 76, 77
ART:page 3 (the baby bird)
Venres
GALEGO: Lectura 4, páx. 78, 79
MATEMÁTICAS: Tema 6, páx. 78, 79
RELIXIÓN: Tema 3, páx. 30, 31
NATURAIS: Tema 2, páx. 34, 35
MÚSICA: Panxoliña: Tres reis en bicicleta