domingo, 10 de diciembre de 2017

Do 11 ao 15 de decembro

Do 11 ao 15  de decembro

Luns
LENGUA: Libro lectura 5, actividades.
MATEMÁTICAS: Tema 6, páx. 82.
GALEGO: Tema 5, páx. Páx. 86, 87, 88, 89
SOCIAIS: Tema 2, páx. 38, 39
Martes
LENGUA: Tema 5, páx. 102, 103
MATEMÁTICAS: Tema 6, páx. 83
NATURAIS: Tema 2, páx. 38, 39
SOCIAIS: Tema 3, páx. 40, 41
Mércores 
LENGUA: Tema , páx. 104, 105
MATEMÁTICAS: Tema 6, páx. 84
GALEGO: Tema 5, páx. 90, 91
RELIXIÓN: Tema 3, páx. 32, 33
Xoves
LENGUA: Tema 5, páx. 106, 107
MATEMÁTICAS: Tema 6, páx. 86
GALEGO: Tema 5, páx. 92, 93
ART:
Venres
GALEGO: Tema 5, páx. 94, 95
MATEMÁTICAS: Repaso, problemas
RELIXIÓN: Tema 3, páx. 34. 35
NATURAIS: Tema 2, páx. 40, 41
MÚSICA: Tres reis en bicicleta