PRONÓSTICO

lunes, 15 de enero de 2018

Do 24 ao 28 de setembroDo 24 ao 28 de setembro
Luns
LENGUA: Tema 1, páx. 16, 17. Copia
MATEMÁTICAS: Tema 1, páx. 10
RELIXIÓN: Tema 1, páx. 8, 9 ( aux. conv.)
NATURAIS: Tema 1, páx. 8
Martes (probas Inma)
LENGUA: Tema 1, páx. 18, 19
MATEMÁTICAS: Tema 1, páx. 11
GALEGO: Tema 1, páx. 14, 15
SOCIAIS: Tema 1, páx. 8
Mércores (probas Inma)
LENGUA: Tema 1, páx. 20, 21
MATEMÁTICAS: Tema 1, páx. 12
GALEGO: Tema 1, páx. 16, 17
NATURAIS: Tema 1, páx. 
Xoves (Celebración San Vicente)
LENGUA: Tema 1, páx. 22, 23
MATEMÁTICAS: Tema 1, páx. 13
GALEGO: Tema 1, páx. 18, 19
ART:
Venres
GALEGO: Tema 1, páx. 20, 21
MATEMÁTICAS: Tema 1, páx. 14, 15
RELIXIÓN: Tema 1, páx. 10, 11
SOCIAIS: Tema 1, páx. 9
MÚSICA: Canción San Vicente de Paul