domingo, 14 de enero de 2018

Do 15 ao 19 de xaneiro

Do 15 ao 19 de xaneiro

Luns
LENGUA Tema 6: páx. 122, 123
MATEMÁTICAS: Tema 7, páx. 92
GALEGO: Lectura 6, actividades
SOCIAIS: Tema 3, páx. 44, 45
Martes
LENGUA: Tema 6, páx. 124, 125
MATEMÁTICAS: Tema 7, páx. 93
NATURAIS: Tema 3, páx. 46, 47
SOCIAIS: Tema 3, páx. 46, 47
Mércores
LENGUA: Tema 6, páx. 126, 127
MATEMÁTICAS: Tema 7, páx. 96, 97(1-2-3-4)
GALEGO: Tema 6, páx. 104, 105, 106, 107
RELIXIÓN: Tema 4, páx. 42, 43
Xoves
LENGUA: Tema 6, páx. 128, 129
MATEMÁTICAS: Tema 8, páx. 98, 99
GALEGO: Tema 6, páx. 108, 109
ART:finish the drawing of Paris
Venres
GALEGO: Tema 6: páx 110, 111
MATEMÁTICAS: Tema 8, páx. 100, 101
RELIXIÓN: Tema 4, páx. 44, 45
NATURAIS: Tema 3, páx. 48, 49
MÚSICA: A frauta, nota si