miércoles, 14 de febrero de 2018

Do 15 ao 16 de febreiro


Do 15 ao 16 de febreiro

Xoves
LENGUA: Tema 8, páx. 160, 161
MATEMÁTICAS: Tema 10, páx. 126, 127
GALEGO: Tema 7, páx. 136, 137
ART:
Venres
GALEGO: Lectura 8, actividades
MATEMÁTICAS: Tema 10, páx. 128, 129
RELIXIÓN: Tema 6, páx. 58, 59
NATURAIS: Tema 4, páx. 60, 61
MÚSICA: A frauta: si, la