domingo, 25 de febrero de 2018

Do 26 ao 2 de marzo


Do 26  ao 2 de marzo

Luns
LENGUA: lectura 8, actividades
MATEMÁTICAS: Tema 10, páx. 138, 139 (1-2-3-4-5-9)
GALEGO: Tema 8, páx. 148, 149
SOCIAIS: Tema 4, páx. 62, 63
Martes
LENGUA: Tema 8, páx.  170, 171
MATEMÁTICAS: Tema 11, páx. 140, 141
NATURAIS: Tema 4, páx. 66, 67
SOCIAIS: Tema 4, páx. 64, 65
Mércores
LENGUA: Tema 9, páx. 182, 183, 184, 185
MATEMÁTICAS: Tema 11, páx  146
GALEGO: Tema 8, páx. 150, 151
RELIXIÓN: Tema 6, páx. 64,65
Xoves
LENGUA: Tema 9, páx. 186, 187
MATEMÁTICAS: Tema 11, páx. 147
GALEGO: Tema 8, páx. 152, 153
ART:
Venres
GALEGO: Tema 8: páx 154, 155
MATEMÁTICAS: Tema 11, páx. 142, 143
RELIXIÓN: Tema 6, páx. 66, 67
NATURAIS: Tema 4, páx. 68, 69
MÚSICA: A frauta: si, la, sol: con mi martillo