domingo, 4 de marzo de 2018

Do 5 ao 9 de marzo


Do 5 ao 9 de marzo

Luns
LENGUA :Tema 9, páx. 188, 189
MATEMÁTICAS: Tema 11, páx. 144. Táboas
GALEGO: Tema 8, páx. 156, 157, 158, 159
SOCIAIS: Tema 4, páx. 66, 67
Martes
LENGUA: Tema 9, páx. 190, 191
MATEMÁTICAS: Tema 11, páx. 145. Táboas
NATURAIS: Tema 4, páx. 70, 71
SOCIAIS: Tema 4, páx. 68, 69
Mércores
LENGUA: Tema 9, páx. 192, 193
MATEMÁTICAS: Tema 11, páx. 148. Táboas
GALEGO: Tema 9,  páx. 164, 165, 166, 167, 168, 169
RELIXIÓN: Tema 4, páx. 68, 69
Xoves
LENGUA: Tema 9, páx. 194, 195
MATEMÁTICAS: Tema 11, páx. 149. Táboas
GALEGO: Tema 9, páx. 170, 171
ART:
Venres (Saída ao teatro)
NATURAIS: Tema 4, páx. 72, 73
MÚSICA: A frauta: si, la, sol: con mi martillo