sábado, 5 de mayo de 2018

Do 7 ao 11 de mayo


Do 7 ao 11 de mayo

Luns
LENGUA: Tema 12, páx. 238, 239, 240, 241, 242, 243
MATEMÁTICAS: Tema 14, páx.190. Táboas
GALEGO: Tema 11, páx. 216, 217
SOCIAIS: Tema 6, páx. 92, 93
Martes
LENGUA: Tema 12, páx. 244, 245
MATEMÁTICAS: Tema 14, páx. 191. Táboas
NATURAIS: Tema 6, páx. 94, 95
SOCIAIS: Tema 6, páx. 94, 95
Mércores (SANTA LUISA)
LENGUA: Tema 12, páx. 246, 247
MATEMÁTICAS: Tema 14, páx. 192, 193
GALEGO: Tema 12, páx. 218, 219 220
RELIXIÓN: Santa Luisa
Xoves
LENGUA: Tema 12, páx. 248, 249
MATEMÁTICAS: Tema 15, páx. 194, 195
GALEGO: Tema 12, páx. 221, 222
ART:page 24 Playing with water
Venres
GALEGO: Lectura 12, actividades
MATEMÁTICAS: Tema 15  páx. 196
RELIXIÓN: Tema 8, páx. 84, 85
NATURAIS: Tema 6, páx. 96, 97
MÚSICA: Din, Don, Dan